اوقات شرعی
20°C آفتابی
     
   • مدیر برنامه ریزی : جمال حسن بارانی
    مدیر برنامه ریزی : جمال حسن بارانی
    جمال  حسن بارانی
    مدیر برنامه ریزی
    تلفن تماس :05132006870
    رایانامه :barani-j@mashhad.ir