اوقات شرعی
5°C 
     
   • معاون توسعه مدیریت ومنابع
    معاون توسعه مدیریت ومنابع
    محمد مدرسی
    معاون توسعه مدیریت ومنابع
    کارشناسی ارشد - علوم اجتماعی -
    تلفن تماس :05137429200
    رایانامه :