اوقات شرعی
3°C 
     
   • مدیر برنامه ریزی : سید قاسم وزیری
    مدیر برنامه ریزی : سید قاسم وزیری
    سید قاسم وزیری
    مدیر برنامه ریزی
    تلفن تماس :05132006870
    رایانامه :barani-j@mashhad.ir