اوقات شرعی
20°C آفتابی
     
   • مدیر امور مناطق : مجتبی مجد
    مدیر امور مناطق : مجتبی مجد
    مجتبی مجد
    مدیر امور مناطق
    تلفن تماس :05132006872
    رایانامه :majd_mojtaba@yahoo.com