اوقات شرعی
25°C 
     
   • مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد مقدس
    مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد مقدس
    نرگس  شالچیان
    مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد مقدس
    دکترا - جغرافیای برنامه ریزی شهری -
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :
    رایانامه :