اوقات شرعی
0°C اکثرا آفتابی
     
   • رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات : مجید طهوریان عسکری
    رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات : مجید طهوریان عسکری
    مجید طهوریان عسکری
    رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات
    دانشجوی کارشناسی ارشد - مدیریت دولتی -
    تلفن تماس :05131291320
    رایانامه :