اوقات شرعی
20°C آفتابی
     
   • رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات : مهدی حامدی
    رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات : مهدی حامدی
    مهدی حامدی
    رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات
    تلفن تماس :051-33668801
    رایانامه :hamedi-m@mahhshad.ir