اوقات شرعی
5°C 
     
   • معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی
    معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی
    هادی بختیاری
    معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی
    درخواست ملاقات     ارسال پیام
    تلفن تماس :05131292873
    رایانامه :