• یکشنبه،04 اسفند 1398
 • ورود
اوقات شرعی
     
   • پیام های آموزشی شهروندی در اتوبوس ها
    با تصویب شورای اجتماعی محله شهید علی محمدی محقق خواهد شد؛
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۲۵  
    پیش درآمد قرارگاه فرهنگی
    دومین نشست شورای اجتماعی محله طبرسی شمالی در اداره ناحیه 2 برگزار شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۲/۱۳