چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۴۱ ۲۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdm+2KfZitmKIDg4INin2YrYs9iq2q/Yp9mHINi12YTZiNin2KrZiiDZiCDZvtin2Yrar9in2Ycg2LPZhNin2YXYqiDYr9ixINiv2YfZhyDYotiu2LEg2LXZgdix

سرپرست معاونت گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خبر داد:

برپایی 88 ایستگاه صلواتی و پایگاه سلامت در دهه آخر صفر

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از برپایی 88 ایستگاه صلواتی و پایگاه سلامت در دهه آخر صفر خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، مسعود قصابی با بیان این مطلب، اظهار کرد: به مناسبت دهه آخر ماه صفر 88 ایستگاه و پایگاه سلامت در سطح شهر جانمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد و برپایی این ایستگاه ها فضاسازی محیطی و معابر و ارائه خدمات سلامت است.

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه خدمت رسانی در این پایگاه ها به زائرین و مجاورین بارگاه امام رضا (ع) به صورت داوطلبانه و افتخاری است، تصریح کرد: همچنین نظیر این اقدامات در سطح شهر سبب مردمی شدن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مشارکت در فضاآرایی محلات و معابر می شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات