فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۲:۲۰ ۲۱۹
طبقه بندی: اخبار ورزشی مشهد در روزنامه ها
چچ
2YXYs9mI2YjZhCDZg9mF2YrYqtmHINiu2K/Zhdin2Kog2K/YsdmF2KfZhtmKINmH2YrYp9iqINm+2LLYtNmD2Yog2YjYsdiy2LTZiiDYrtix2KfYs9in2YYg2LHYttmI2YrYmw==

مسوول کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی؛

صدور بیمه ورزشی در خراسان رضوی از سرگرفته شد

روند عضوگیری کمیته خدمات درمان هیات پزشکی برای ارائه خدمات بیمه به ورزشکاران پس از سه ماه تعطیلی باشگاه های ورزشی بخاطر شیوع بیماری ویروسی همه‌گیر کرونا، آغاز شد

 روند عضوگیری کمیته خدمات درمان هیات پزشکی برای ارائه خدمات بیمه به ورزشکاران پس از سه ماه تعطیلی باشگاه های ورزشی بخاطر شیوع بیماری ویروسی همه‌گیر کرونا، آغاز شد.

گرچه کار صدور بیمه ورزشی ادامه دارد اما شمار ورزشکاران زیر پوشش خدمات بیمه به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
 
سه ماه تعطیلی باشگاه‌های ورزشی سبب شد تا تعداد ورزشکاران بیمه شده در خراسان رضوی امسال به میزان ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شود. 
آدرس کوتاه شده:
طبقه بندی ها