دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۰ ۶۵
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjZh9ix2YfigIrYqNix2K/Yp9ix2Yog2KfYsiDZgdin2LIg2KfZiNmEIMKr2K3Ys9mK2YbZitmHINmF2YrYr9in2YYg2LTZh9iv2KfCuw==

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خبر داد؛

بهره برداری از فاز اول «حسینیه میدان شهدا»

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: قرار است فاز اول حسینیه میدان شهدا تا پایان این هفته به بهره برداری برسد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، حسین باغ گلی با بیان این مطلب، اظهار کرد: برای «حسینیه اعظم میدان شهدا»، مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی در حوزه ایثار، شهادت و موضوعات معنوی برای گروه های سنی مختلف زنان، مردان و کودکان طراحی می شود؛ قسمتی که مربوط به مزار شهدا است تا پایان همین هفته به اتمام می رسد تا بتوان پیش از اتمام کار کل پروژه، امکان زیارت قبور شهدا و برگزاری مراسمی با تعداد محدود 100 تا 150 نفر را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد این فضا در میدان شهدا مطالبه چندین ساله مردم است، بیان کرد: در ابتدای امر میدان شهدا، محلی برای تدفین شهدا در نظر گرفته شده بود که این امر نیز به بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس پیشنهاد داده شده بود و پس از بررسی کارشناسی مشخص شد که این میدان از استانداردهای لازم برای این مسئله برخوردار است.

باغ گلی افزود: از سوی دیگر رویکرد شورای اسلامی ششم و شهردار مبنی بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ همه این موارد دست به دست هم داد تا این پروژه فرهنگی اجرا شود.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه فضای تجاری در این طبقه، تداخلی با حسینیه ندارد، افزود: فعالیت مراکز تجاری هم مربوط به موضوعات فرهنگی است و البته این حسینیه به هیئت های مذهبی نیز خدمات ارائه می دهد.

باغ گلی با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت های لازم جهت ایجاد حسینیه فراهم شده، تصریح کرد: اکنون نمی توان زمان دقیقی برای بهره برداری کامل مشخص کرد اما بخش دیگری از این حسینیه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: برای این حسینیه برنامه ریزی جدید و اختصاصی صورت می گیرد؛ زیرا ویژگی خاص این حسینیه، پیوند نزدیک آن با حوزه های فرهنگی است و تجربه متفاوتی در کشور خواهد بود.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه سعی ما بر این بوده تا پایان سال برنامه پیشنهادی عملیاتی را برای بهره برداری از این حسینیه به تأیید کمیسیون فرهنگی شورای شهر برسانیم، اضافه کرد: همچنین از فعالان فرهنگی، تشکل ها و هیئت های مذهبی می خواهیم ایده های خود را آماده کنند، زیرا به زودی دبیرخانه این حسینیه برای جمع آوری ایده ها تشکیل خواهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.071129322052
Qt: 1.9643530845642