طبقه بندی مطالب
فهرست مطالب
 • مرحله دوم جلسات هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد

  مرحله دوم جلسات هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد

  به منظور ارتقای شغلی کارکنان مشمول، تشکیل پرونده و تجمیع سوابق و مستندات مربوطه از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفت و سپس طرح ارتقای مسیر شغلی تعداد 60 نفر از همکاران خدوم شهرداری (14 نفر در سطح ارشد، 39 نفر در سطح خبره و 7 نفر در سطح عالی) پس از بررسی تخصصی در کارگروه های ذیربط، در جلسه مطرح و مورد تایید اعضاء واقع گردید

 • سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

  سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

  به منظور ارتقای شغلی کارکنان مشمول، تشکیل پرونده و تجمیع سوابق و مستندات مربوطه از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفت و سپس طرح ارتقای مسیر شغلی تعداد 60 نفر از همکاران خدوم شهرداری (14 نفر در سطح ارشد، 39 نفر در سطح خبره و 7 نفر در سطح عالی) پس از بررسی تخصصی در کارگروه های ذیربط، در جلسه مطرح و مورد تایید اعضاء واقع گردید

 • دومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

  دومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

  ر به منظور ارتقای شغلی کارکنان مشمول، تشکیل پرونده و تجمیع سوابق و مستندات مربوطه از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفت و سپس طرح ارتقای مسیر شغلی تعداد 60 نفر از همکاران خدوم شهرداری (14 نفر در سطح ارشد، 39 نفر در سطح خبره و 7 نفر در سطح عالی) پس از بررسی تخصصی در کارگروه های ذیربط، در جلسه مطرح و مورد تایید اعضاء واقع گردید