• چهارشنبه،07 خرداد 1399
 • ورود
اوقات شرعی
     
   • پیگیری درخواست ها
    کد پیگیری:  *
    کد امنیتی:  *
   •   روابط عمومی
    تلفن :05131298107
    فکس :05137429200
      معاونت فرهنگی و هنری
    تلفن :05137429200
      معاونت اجتماعی و مشارکت ها
    تلفن :05137429200
      معاونت سلامت و تربیت بدنی
    رایانامه :sport@mashhad.ir
    تلفن :05131291801
      معاونت اداری و مالی
    تلفن :05137429200
      معاونت گردشگری و زیارت
    رایانامه :info-visit@mashhad.ir
    تلفن :0513135
      اداره امور هنری (خانه هنرمندان)
    رایانامه :art@mashhad.ir
    تلفن :051384139000