اوقات شرعی
     
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 137
    کد: 72466
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

    از سر ارادت

    خانم گلستانی پولدار نیست؛ اما خانه دوطبقه اش در ایثارگران را وقف کرده است
    از سر ارادت

    اسکناس هزارتومانی را از میان اسکناس های تا نخورده داخل کیفش بیرون می آورد. نگاهی به صندوق صدقه و نگاهی به اسکناس می اندازد. دوباره کیفش را بررسی می کند. تردید را می شود به وضوح در رفتارش دید. چشم هایش برقی می زند. اسکناس دویست تومانی را بدون تردید در صندوق می اندازد و به سرعت قدم برمی دارد و از آنجا دور می شود. گذشتن از پول کار راحتی نیست. این تردید برای خیلی از ما آد مها که اهل دودوتا چهارتا هستیم، رخ م یدهد. این نگرانی که مبادا جایی و زمانی اندوخته مالی مان کافی نباشد، آزارمان می دهد و این یعنی اعتماد نداشتن به خدایی که روزی مان دست اوست. اما در میان آدم هایی که چرتکه از دستشان نمی افتد، بعضی ها هستند که اهل توکلند. این آدم ها می بخشند بدون اینکه نگران باشند. یکی از این آدم ها که روز و شبش را با فکر ساخت حسینیه موقوفه اش پیوند زده، خانم گلستانی است. ماجرا از آنجا آغاز شد که گفتند خانم گلستانی در خیابان ایثارگران، بنایی را وقف کرده است که شهرآرامحله برای آشنایی بیشتر با این بانوی واقف پیش قدم شد.

    خوابی که تعبیر شد

    مریم گلستانی متولد 1342 است. چهار فرزند دارد؛ سه پسر و یک دختر.از بین شان ناصر برای اتمام آپارتمان وقف شده تلاش بیشتری می کند.
    ماجرای وقف این خانه را خانم گلستانی این طور تعریف می کند: سا ل 1360 خواب عجیبی دیدم. دراین خواب از من خواسته شد برای روضه خوانی ائمه تلاش کنم. در خواب به خانه ای دعوت شدم که خانم های زیادی برای روضه به آن وارد می شدند. در خانه سفره های رنگارنگی پهن بود. روضه که تمام شد، آقایی از من خواست که در خانه ام روضه بگیرم.این واقف ادامه می دهد: از آن زمان در خانه ام مجلس روضه برپا می کردم. همسایه ها و هم محله ای ها از برپایی روضه استقبال می کردند. مجالس شلوغ می شد و من هر روز بیشتر از پیش خوشحال بودم که با همه توان دراین زمینه تلاش می کنم.
    سا ل 1380 خانه مان را که با همسرم شریک بودم، فروختیم. من از همسرم خواستم سهمم را از خانه بدهد تا زمینی برای حسینیه بخرم.
    آن وقت ها آرایشگری می کردم و با زحمت و عرق ریختن پول درمی آوردم. خاطرم جمع بود که پول زحمت کشی است و می توانم در این راهخرجش کنم. زمینی در ایثارگران با 15 میلیون تومان خریدم.آرزوی خانم گلستانی
    خانم گلستانی آرزو دارد اوقاف و خیران کمک
    کنند تا بنای حسینیه تکمیل شده و محرم و
    صفر روض ههاا ز سر گرفته شود.
    او درا دامه حر فهایشا ز خیل یها تشکر م یکند؛
    از آد مهایی که با وی ه مقدم شدند تاا ین بنا تا
    حدودی تکمیل شود.ا ز روسای اوقاف تهران
    و مشهد،ا ز رئیس صندوق و مسئولا مورمالی
    اوقاف و...
    شایدا دار ه کردن نذوراتمان بتواند خیلیا ز
    بناهاین یم هتماما زا ین دست راب ه پایانب رساند.
    بناین ی مساخته خانم گلستانیب ههمت من و
    شمایین گاه م یکند که دلمانب رایا ئم هاطهار)ع(
    م یتپد.

    تعداد بازدید: 137
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر