اوقات شرعی
     
   • معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی
    معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی
    محمدمحسن مصحفی
    سرپرست سازمان اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و امور زیارت
    تلفن تماس :05131292873
    رایانامه :