اوقات شرعی
     
   • آشنایی با معلولیت
    خروج هنرمند توان یاب از انزوا، ورودش به دنیای پرامید را به دنبال داشته است.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۹  
    برپایی کلاس های اوقات فراغت با اساتید مجرب
    درخواست اعضای شورای اجتماعی محله پروین اعتصامی از شهرداری در آستانه فرارسیدن ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۹  
    تودیع و معارفه مدیر بوستان ریحانه
    شهردار منطقه 7 در مراسمی، مدیربزرگ ترین بوستان اختصاصی بانوان (ریحانه) در شرق ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۹  
    تقدیم چهل چراغ به چشم و چراغ انقلاب
    با تنها مربی آینه کاری کشور که هدیه ای ویژه به رهبرش داد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۳  
    تاریخ حوض برجی در زباله دانی !
    آب انبار قدیمی محله عنصری ؛غرق در بی توجهی مسئولان
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۳  
    کارآفرینی برای بانوان خانه دار توسعه می یابد
    پس از برگزیده شدن طرح محله عنصری در دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۲  
    مجموعه «نامی » قرائت خانه «انتظار »و بوستان «قائم»
    شهردار منطقه 7 مشهد از افتتاح چند پروژه ورزشی، فرهنگی و عمرانی درخرداد امسال ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۱۲  
    جنس بد به مغازه ام نمی آورم
    کاسب قدیمی محله «کوی پلیس »، سلامت مردم را به سود بیشتر ترجیح م یدهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۰۶  
    میوه فروش خیرخواه
    کاسب محله مقدم دو روز در هفته میوه هایش را به قیمت میدان بار عرضه می کند .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۰۶  
    ورزش های رزمی تنها گزینه پیش روی بچه ها
    مسئول کمیته داوران کاراته در خراسان رضوی و ورزشکار موفق طرق از نبود امکانات ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۰۶